Bestuur

Het bestuur
De taakverdeling over de verschillende bestuursleden alsmede hun contactgegevens staan hieronder vermeld.
Natuurlijk zien wij graag dat alle contacten direct met de desbetreffende functionaris worden afgehandeld maar als u dit niet kunt bepalen of als dit niet tot het gewenste resultaat leidt neemt u dan gerust telefonisch of via de mail contact op met een van onze bestuursleden

Voorzitter: Walter Reurink

Algemene vertegenwoordiger van de vereniging. Representatie en onderhoud contacten (o.a. gemeente, KNVB en Regio afdelingen, clubbesturen etc.), Voorzitter bestuurs- en ledenvergaderingen. Treedt op als vertegenwoordiger van het bestuur inzake contractuele aangelegenheden, Agenda bestuur-en ledenvergadering in overleg met secretaris, Algemene- en beleidszaken, Sporttechnische zaken (gedelegeerd), Sportevenementen.
afbeelding envelopevoorzitter@vvrozenburg.nl
afbeelding gsm06 – 13262963

Penningmeester: Tom van Veelen

pasfotoEindverantwoordelijke financiële boekhouding, (o.a. meerjaren) begroting en jaarrekening, jaarstukken. Contributies, donaties en boetes (gedelegeerde taken). Facturatie (gedelegeerd), verhuuraangelegenheden accommodatie en velden, verzekeringen. Contractenbeheer (sponsorzaken gedelegeerd), subsidieaanvragen, entreegelden (gedelegeerd), inkoop, kantinezaken (gedelegeerd), overleg financiele administratie.
afbeelding envelopepenningmeester@vvrozenburg.nl

Secretaris: Vacant
afbeelding envelopesecretaris@vvrozenburg.nl
afbeelding gsm

 

Jeugdcoördinator: Iwan van de Sluis

Interne en externe contacten jeugdvoetbalzaken, Jeugdevenementen en toernooien (gedelegeerd), Interne en externe communicatie jeugdzaken, Contracten binnen jeugdafdeling, Jeugdbeleidsplan, Begroting jeugdafdeling
afbeelding envelopejeugdcoordinator@vvrozenburg.nl
afbeelding gsm06 – 50656401                                                 

Sportparkbeheer: Paul de Heer
afbeelding envelopesportparkbeheer@vvrozenburg.nl
afbeelding gsm06 – 55330761

Voetbaltechnische zaken: VACANT
afbeelding envelopevoetbaltechnischezaken@vvrozenburg.nl
afbeelding gsm

Reageren is niet mogelijk.