Contributie

CONTRIBUTIE

Contributie wordt door middel van een automatische incasso geïnd.
De afschrijvingen vinden plaats in twee termijnen; in juli en december.

Voor meer informatie neem contact op met de ledenadministratie.

 

De contributie zoals die op de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2016 is vastgesteld.

Tarieven per jaar:

Vanaf seizoen 2017/2018
Categorie Contributie   Incassomaand
Senioren  €         212,50 juli/dec
A-junioren JO-19  €         157,50 juli/dec
B-junioren JO-17  €         157,50 juli/dec
C-junioren JO-15  €         132,50 juli/dec
D-junioren JO-13  €         132,50 juli/dec
E-junioren JO-11  €         107,50 juli/dec
F-junioren JO-9  €         107,50 juli/dec
Niet spelende leden  €           70,– juli/dec

Voor spelende leden is de contributie inclusief tenue dat door de vereniging in bruikleen beschikbaar wordt gesteld. Tenue dient aan het eind van het seizoen, of bij opzegging van het lidmaatschap, teruggegeven te worden. Niet teruggegeven spullen of beschadigde spullen dienen vergoed te worden (exclusief beschadigingen bij regulier gebruik).

 

Ik maak gelijk even gebruik van deze gelegenheid om de andere voorschriften te herhalen en tevens is onderstaand een aantal veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen.

  • Bij betaling via een factuur (geen automatische incasso) wordt er € 4,50 per factuur aan administratiekosten in rekening gebracht.
  • De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 10,–
  • De kosten voor een (nieuwe) pas bedragen € 3,–
  • Bij niet tijdige betaling ontvangt u een betalingsherinnering. De kosten per betalingsherinnering bedragen € 4,50 per keer.
  • Niet tijdig betalen, betekent niet spelen.

Het lid is zelf verantwoordelijk dat de contributie tijdig wordt betaald. Het niet ontvangen van een rekening of het niet kunnen innen, is geen excuus om niet te betalen. Voor het overzicht van contributies, zie op de website het contributieprotocol

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

 

Tom van Veelen,
Penningmeester

 

Veel gestelde vragen

Ik heb geen acceptgiro gehad en betaal niet automatisch. Wat moet ik doen?
– De acceptgiro’s worden begin juli verstuurd. Heeft u geen acceptgiro ontvangen, neem dan

  contact op met  de  ledenadministratie. 

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
– Leden die niet op tijd betalen worden twee maal herinnerd. Daarna volgt een trainings- en

   speelverbod.

 

Hoeveel contributie moet ik betalen als ik gedurende het seizoen lid wordt?
– De contributie wordt dan voor het eerste jaar pro rata bepaald, dus u betaalt alleen de

   maanden dat u lid  bent. 

Wat gebeurt er als ik niet betaal en van club wil veranderen?
– De KNVB verleent geen overschrijving als u nog contributie verschuldigd bent bij de vorige

   club. 

Ik kan de contributie niet betalen maar wil toch dat mijn kind kan voetballen. Wat zijn de mogelijkheden?
– Neem in dat geval contact op met ledenadministratie.

Wat gebeurt er als er geen voldoende saldo op mijn rekening staat?
– De incasso kan in dat geval niet uitgevoerd worden en er ontstaat dan een contributie –

   achterstand. Als u  dat constateert neem dan contact op met de ledenadministratie om

   uitsluitingen van trainingen en  wedstrijden te voorkomen.

Ik heb opgezegd maar krijg toch een acceptgiro. Wat moet ik doen?
– Als u opgezegd heeft voor 1 juli kan het zijn dat de administratie niet is bijgewerkt.

   Neem in dat geval contact op met de  ledenadministratie.

   Heeft u opgezegd na 1 juli dan bent u voor een heel seizoen contributie verschuldigd. 

Reageren is niet mogelijk.