1. Aanleg kunstgrasveld
  2. (Groot) onderhoud grasvelden
  3. Inleveren sleutels
  4. Inleveren tenues / verzameltassen
  5. Sluiting Sportpark West


  1. Aanleg kunstgrasveld

  Na keuring van de velden 2 en 3 voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld, heeft het Sportbedrijf besloten dit veld aan te leggen op veld 3. Voor veld 3 is slechts een simpele vergunning nodig en aanvullend flora en fauna onderzoek of een ingewikkelde procedure voor het plaatsen van lichtmasten hoeven dan niet. Bovendien is gebleken dat de totale oppervlakte van veld 2 voor een kunstgrasveld net te klein zou zijn om een keuring te doorstaan als officieel wedstrijdveld.
  De werkzaamheden starten op 9 mei. De aanleg duurt ongeveer 6 weken. Daarna vindt de keuring plaats.

  2. (Groot) onderhoud grasvelden

  Aansluitend aan de aanleg van het kunstgrasveld is veld 2 aan de beurt voor groot onderhoud. Deze werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag. Daarna kan veld 2 ongeveer 3 maanden niet worden gebruikt.

  De velden 1 en 5 gaan in gewoon onderhoud op 7 juni. Nadat het onderhoud is uitgevoerd mag er ca. 10 weken niet op gelopen worden.

  3. Inleveren sleutels

  Leiders – trainers die in het bezit zijn van sleutels dienen die in te leveren bij Arie Doornhein op 11 juni 2022. Tegelijkertijd kunnen dan ook de hesjes gewassen worden afgegeven.
  Zorg er aub ook voor dat de uitgegeven ballen en hoedjes ook in de hokken zijn gelegd.

  4. Inleveren sponsorkleding / verzameltassen

  Arie Doornhein neemt contact op met de leiders – trainers wanneer zij alle wedstrijd en training gerelateerde sponsorkleding of verzameltassen met kleding kunnen inleveren bij Richard Kruithof en Arie.

  5. Sluiting Sportpark West

  In tegenstelling tot de Corona periode waarin langer kon worden doorgetraind en eerder begonnen kon worden met de trainingen of onderlinge wedstrijden, is dat nu helaas niet mogelijk.
  Door de werkzaamheden ontkomen we er niet aan om Sportpark West volledig te sluiten met ingang van 6 juni, het Pinsteren weekeinde.
  Teams die na deze datum nog officiële wedstrijden moeten spelen kunnen wel terecht. Afhankelijk van de werkzaamheden is dan naar het zich nu laat aanzien alleen veld 4 beschikbaar.


  We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

  ! Waarschuwing !  
  Op zondagen klimmen enthousiaste voetballers over de hekken om op veld 4 een balletje te trappen.

  Eigenlijk mag dit niet.
  Wanneer er een “ongelukje” gebeurt (en dat kan zomaar) is voetbalvereniging Rozenburg niet aansprakelijk voor schade die daaruit ontstaat.

  Het bestuur