• 1. Nieuwe trainer voor MO17
  De heer Albert Kolijn wordt de nieuwe trainer van MO17.

  2. Nieuwe overschrijvingen van Blankenburgleden
  Van FC Blankenburg zijn 14 nieuwe aanmeldingen inmiddels door de KNVB goedgekeurd. Vv Rozenburg verwelkomt daarmee een geheel nieuw seniorenelftal.

  3. Introductiebijeenkomsten
  Voor aanvang van het nieuwe seizoen worden de nieuwe leden, leiders en trainers en enkele teams uitgenodigd voor een (welkom) gesprek. Uitnodigingen kunnen pas worden verstuurd als de kantine en het sportpark voldoen aan de nieuwe corona maatregelen.

  4.  Stand van zaken verzorger 1e elftal
  In de zoektocht naar een nieuwe verzorger-fysio voor het 1e elftal zijn er een aantal gesprekken geweest met kandidaten. Tussendoor zijn nog twee mensen telefonisch benaderd. De kandidaten bleken uiteindelijk veelal om financiële redenen af te haken. De zoektocht gaat door.
  Er is wel iemand bereid gevonden die tijdelijk op zaterdag aanwezig zal zijn.

  5. Deuren kleedlokalen achterzijde
  In de bouwkundige inspectie door de gemeente Rotterdam van de opstallen en terreinen op het sportpark is vastgesteld dat de deuren aan de achterzijde van het gebouw verplicht vervangen moeten worden door massieve deuren. De onderkant van de niet massieve deuren was slecht en zijn ingekort. Maar de opening is nu zo groot dat ongedierte en vuil vrij spel en toegang hebben.
  Zeven deuren aan de achterzijde van het gebouw worden vervangen.

  6. Aanvraag toelating Sportplus vereniging
  Via Rotterdam Sport Support is het verzoek ontvangen om een aanvraag in te dienen voor het certificaat sportvereniging plus. Rotterdam Sport Support en de gemeente vinden een Sportplusvereniging een sterke partij om mee samen te werken. De vereniging heeft de zaken goed op orde. Qua veilig sportklimaat, juridisch en financieel. Een sportplusverenging omarmt en initieert maatschappelijke projecten en hecht belang aan toekomstbestendigheid. Bovendien is een Sportplusvereniging zich zeer bewust van wat er speelt in de directe omgeving, in de wijk en in het dorp. Kwalificaties waarvan Rotterdam Sport Support vindt dat de vereniging daaraan voldoet.

  Hoewel nog niet alle documenten gereed zijn of vastgesteld, vindt Rotterdam Sport Support dat de vereniging toch een verzoek moet indienen. Zij vinden dat alle ingrediënten aanwezig zijn en de vereniging als ambassadeur in de regio dienst kan doen. We hebben na enkele gesprekken met Rotterdam Sport Support besloten om een aanvraag in te dienen.

  De aanvraag moet voor september zijn ingediend. Omstreeks de jaarwisseling wordt dan bekend of de vereniging het certificaat Sportplusvereniging krijgt toegewezen.

  7. KNVB-team-indeling seizoen 2020 – 2021
  De teamindeling is gereed en aan de KNVB toegestuurd. De teamindeling moest voor 15 juni bij de KNVB ingediend zijn. De indeling is te vinden op de website: klik hier

  8. Start seizoen 2020/’21 
  Als gevolg van de aangekondigde besluiten van het kabinet is er duidelijkheid over de start van de (beker)competitie. Vanwege de versnelde versoepeling van de maatregelen betekent dit voor de competities in het amateurvoetbal dat deze allemaal nagenoeg kunnen starten op de reguliere data in de speeldagenkalender (klik hier). De komende dagen werkt de KNVB aan een concrete uitwerking hiervan en komen zij hierover met officiële berichtgeving.

  9. Trainingsschema nieuwe seizoen
  Na veel overleg zijn de trainingsschema’s voor de voorbereiding en voor de competitie vastgesteld.
  Voor het trainingsschema van week 32. Dit schema wordt tot aan de competitiestart wekelijks vernieuwd.
  Het vaste trainingsschema voor de competitie is op de website te vinden: klik hier  

  10. Ingebruikname velden per 3 augustus 2020
  Er is ingestemd met het verzoek om met ingang van 3 augustus 2020 ook al oefenwedstrijden te spelen. Dat kan sowieso op zaterdag op veld 4.

  Oefenen op de grasvelden is geheel afhankelijk van de bodemkwaliteit op dat moment. Op 3 augustus worden de velden 1, 2 en 3 eerst gekeurd. Veld 5 zal niet worden gekeurd.
  Oefen- en inhaalwedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op donderdagavond. De kantine is dan open. Algemeen geldt dat 1 wedstrijd per week per veld wordt toegestaan, waarbij de voorkeur uiteraard uitgaat naar donderdag.

  Over de opening van de kantine buiten de donderdag, kunnen per wedstrijd afspraken worden gemaakt.
  Wat betreft het voorstel om de trainingen op veld 5 bij slecht weer het af te keuren om de conditie van dit veld langer goed te houden, wordt het doorgaan van de trainingen op veld 5 aan de trainers overgelaten

  11. Aanpassingen in verband met corona maatregelen
  Het sportpark is tot 3 augustus 2020 gesloten (in “lockdown” zeg maar). De periode tot 3 augustus 2020 wordt benut om de kantine en het complex te transformeren naar de (dan) geldende corona maatregelen.

  Sportpark
  Vanaf 1 juli vervallen de beperkingen om te voetballen voor alle categorieën én kan de vereniging weer bezoekers en toeschouwers op het sportpark ontvangen, MITS men zich strikt houdt aan de basisregels. De basisregels worden weer opgehangen op het complex. Welke basisregels blijven gelden leest u hier.

  Kantine
  Om per 3 augustus ook de kantine weer te kunnen gebruiken, moet deze ‘coronaproof’ worden gemaakt volgens richtlijnen met betrekking tot de 1,5 meter en hygiëne van de sanitaire voorzieningen.
  Dat betekent dat de protocollen “Checklist opstart sportkantines van het NOC-NSF”, “protocol heropening horeca van Koninklijke Horeca Nederland” en “de werkinstructie schoonmaken sanitair” uitgewerkt moeten worden.

  Tot zover.
  Het bestuur wenst iedereen en voor zover dat van toepassing is, een veilige en prettige vakantie toe.