• Clubgeschiedenis

  Hier vindt u de clubgeschiedenis van de v.v. Rozenburg en hoe deze geschiedenis momenteel nog een belangrijke rol speelt binnen de huidige activiteiten van de vereniging

 • Tijdens de crisisjaren wordt op 20 mei 1931 de Rozenburgse Voetbal Vereniging (RVV) opgericht en statutair vastgelegd op 1 juni van dat jaar. In het café van ‘Mietje van Santen’ kwamen een stel mannen regelmatig bij elkaar om een pilsje en een borreltje te drinken. En de eerste voorzitter was Niek van Gaalen, beter bekend als ‘ome Niek’. Die werd al snel opgevolgd door Piet Visser, die het café runde.

  Op 25 juni 1931 speelde RVV, de eerste wedstrijd en wel tegen Heenvliet, een club van de plaatselijke predikant. Dat leverde een 3-0 overwinning op.

  Aan de Oranjelaan, in de volksmond ‘de Kolenpad’ geheten, speelde RVV vanaf die tijd haar thuiswedstrijden. Tot aan 1935 vriendschappelijke wedstrijden tegen onder meer MVV ’27, Maasdijk, WRW, HVO en DVO ’32 met wisselend resultaat.

  Vanaf het seizoen 1935 – 1936 (tot 1939) kwam RVV uit in de Zaterdagmiddag Amateur Competitie (ZAC). Dit was een competitie met clubs uit Maassluis, Maasdijk, Maasland en Vlaardingen.

  In de oorlogsjaren 1940-1945 wordt er vanzelfsprekend niet in competitieverband gevoetbald. Vanaf het seizoen 1946 – 1947 kwamen de Rozenburgers, nu onder de naam Rozenburg, in competitieverband uit. In de Rotterdamse Voetbalbond (RVB), ook wel de afdeling genoemd, startten zij in de 3e klasse en werden meteen, en zonder puntverlies, kampioen. Promotie naar de 1e Klasse lukte uiteindelijk in het seizoen 1955 - 1956. Om vervolgens twee jaar op rij kampioen te worden. Waarvan het laatste kampioenschap in 1959 het elftal via de nacompetitie promotie afdwong naar de KNVB.

 • Pas in 1963 promoveerde Rozenburg naar de KNVB om daar tot in de 70er jaren in de 4e klasse uit te komen. In de 80er jaren volgde de opmars en in 1987 werd het hoogste niveau, de 1e klasse, bereikt. Op dat niveau handhaafde Rozenburg zich tot aan het einde van 90er jaren.

  Door de toename van het aantal inwoners van Rozenburg als gevolg van de uitbreidende industrie, groeit ook het ledenaantal van de vereniging. Hierdoor wijkt de club in 1967 uit naar een nieuw complex aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Hier is nog steeds FC Blankenburg actief. Pas later in 1978 werd het alom geprezen Sportpark West aan de Vinkseweg 31 het nieuwe domicilie.

  Door de degradaties, die zich aan het einde van de 90er voordeden, speelde Rozenburg vele jaren een bescheiden en onopvallende rol. De laatste jaren in de 3e klasse. Het seizoen 2018 – 2019 werd gelukkig afgesloten met promotie naar de 2e klasse. Op dit niveau is Rozenburg een nieuwe sportieve uitdaging aangegaan.

 • Heden en toekomst

  Een voetbalvereniging in de tegenwoordige tijd is niet meer zo eenvoudig te besturen als in de historische dagen. De maatschappij is meer individueel gericht en dat heeft zijn weerslag op een teamsport. Er wordt steeds meer gevraagd van vrijwilligers binnen de vereniging. Algemeen mag er verondersteld worden dat weinig mag en alles moet. Nadrukkelijker moeten we beleid hebben op intimidatie, niet geoorloofde handelingen, sportiviteit, respect, integriteit of netheid en hygiëne. Kortom hoe “handelen” we gedrag en wat kunnen we daaraan doen. Om juist gedrag te stimuleren en elkaar te kunnen aanspreken op niet gewenste uitingen, volgen we de Rotterdamse aanpak veilig voetballen. Er gelden gedragsregels die op borden op het sportpark zijn weergegeven, zijn er protocollen en reglementen opgesteld en heeft de voetbalvereniging een vertrouwenspersoon.

  In dit kader is de vraag legitiem waarom de vereniging in sociaal opzicht is wat zij is en waarom mensen vinden dat het anders of beter kan. Wat is nu het sociale hart van de vereniging. Daarom heeft de v.v. Rozenburg enige tijd geleden het visiedocument ‘Hart voor sportiviteit’ vastgesteld. Op basis van de Rotterdamse aanpak veilig voetballen heeft voetbalvereniging Rozenburg als hoofddoelstelling een verbeterd sociaal functioneren om onder verbeterde condities te presteren, te ontspannen, plezier te hebben en vrijwillig te werken. Een vereniging waar de (in)actieve leden prettig met elkaar omgaan, spel- en gedragsregels nakomen, een vereniging waar men graag komt.

  Het zijn onze leden die hierbij aan zet zijn. Van ondersteuners, vrijwilligers tot sporters. Binnen en buiten de lijnen. Het is hun voetbalvereniging. Het gevoel dat je er deel van uitmaakt. Een sfeer die ervoor  zorgt dat de uitstraling van voetbalvereniging Rozenburg mensen uitnodigt om hier graag te komen voetballen en zich voor de club in te zetten.