• Het gebruik van de kleedkamers is in deze Coronatijd lastig wanneer er op Sportpark West een volledig en drukbezet programma wordt gespeeld.
    Volgens de richtlijn dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden door spelers van 18 jaar en ouder zijn voor deze teams 2 kleedkamers per elftal nodig. Daarbij moet ook vermenging tussen groepen van spelers en bezoekers, ouders of verzorgers van minderjarige spelers vermeden worden.
    Voorlopig is het wedstrijdprogramma tot en met 12 september op Sportpark West zodanig dat er nog geen extra maatregelen getroffen hoeven te worden. We bekijken van week tot week wat er met betrekking tot de kleedkamers wenselijk en mogelijk is. Het is nu al duidelijk dat bij een drukbezet wedstrijdprogramma niet aan de wens kan worden voldaan om kleedkamers beschikbaar te stellen. Houd er dus rekening mee dat ingeval geen kleedkamers beschikbaar zijn thuis wordt omgekleed. Maak als trainer en leider op tijd afspraken met je team en hou de informatie op de website en facebook de komende drie weken in de gaten.

    Het bestuur zal na advies van de co√∂rdinatoren op 4 september een definitief besluit nemen.