• Maatregelen gelden vanaf zaterdag 10 juli om 6.00 uur en in ieder geval tot en met 13 augustus 2021. Volgens de regels van de gemeente Rotterdam moet voor een feest op Sportpark West een A-vergunning (meer dan 250 personen1) worden aangevraagd uiterlijk vier weken voor de datum van het evenement of het feest. 

  1 Voor buitensportaccommodaties geldt in principe geen maximum aantal aanwezigen meer op het sportcomplex. Wel geldt voor volwassenen dat sporten is toegestaan in een groep van maximaal 50. Voor alle leeftijden geldt dat tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand meer hoeft worden gehouden.

  Sportkantines

  Sportkantines zijn open.

  De horecaregels zijn van toepassing.

   

  Regels voor restaurants en cafés (dus ook kantine!)

  • Restaurants en cafés zijn dicht van 00:00 uur tot 06:00 uur.
  • Bezoekers hebben een vaste zitplaats.
  • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Live optredens (live muziek) en harde muziek mogen niet.
  • Nachtclubs en discotheken gaan dicht.
  • Coronatoegangsbewijzen zijn niet geldig.

   

  Voorwaarden openstelling horeca (kantine)

  • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
  • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. 
  • Verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.
  • Zelfbediening is toegestaan.
  • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
  • Entertainment. optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden.
  • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
  • Afhalen is mogelijk.

   

  Gesloten locaties

  Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, zijn gesloten.

  Dit betekent dat ook dat in de kantine er geen DJ mag draaien en er niet kan worden feestgevierd of gedanst.

   

  Regels voor sport

  • Binnen en buiten sporten mag.
  • Binnen en buiten gelden geen beperkingen.
  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
  • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

   

  Op sportlocaties mogen douches en kleedkamers open.

  Houd daarbij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

   

  Regels voor evenementen en sportwedstrijden

  • Bezoekers hebben een vaste zitplaats.
  • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
  • Met een coronatoegangsbewijs kunnen meer bezoekers naar binnen.
  • Een test voor een coronatoegangsbewijs is 24 uur geldig. Dit geldt vanaf dinsdag 13 juli.
  • Een evenement duurt niet langer dan 24 uur.

   

  Regels voor publiek bij sportwedstrijden

  • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.
  • Publiek heeft een vaste plaats op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

  Dat betekent dat er toeschouwers aanwezig mogen zijn die allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden en een vaste plaats hebben.

  Met coronatoegangsbewijzen mag twee-derde van de capaciteit gebruikt worden.

   

  Coronatoegangsbewijzen bij sportevenementen

  • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dat betekent dat er toeschouwers aanwezig mogen zijn die allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden en een vaste plaats hebben.
  • Met coronatoegangsbewijzen mag twee-derde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Iedereen heeft wel een vaste zitplaats.

   

  Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck

  Bezoek aan een festival, cultureel uitje of sportactiviteit.

  Dan kan de eigenaar of organisator van het evenement vragen om een coronatoegangsbewijs. Dit kan een negatieve testuitslag zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona.

  Coronatoegangsbewijzen kunnen worden getoond met de CoronaCheck-app.

   

  3 manieren voor aanvragen coronatoegangsbewijs

  Op 1 van deze 3 manieren kan een coronatoegangsbewijs worden afgegeven:

  • Vaccinatiebewijs:
   Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd. 
  • Herstelbewijs
   Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.
  • Testbewijs
   Een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement. (Per 13 juli 2021: een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenementl).

  Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (zonder overnachting)

  • Maximaal twee-derde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
  • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
  • Een vaste zitplaats is verplicht.
  • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
  • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
  • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
  • Dringend advies dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
  • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
  • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

   

  Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen: 

  • 1,5 meter afstand houden verplicht.
  • Een vaste zitplaats verplicht.
  • Bezoekersstromen moeten worden gescheiden.
  • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.