• De Sportspullenbank Nederland geeft sportkleding en -materialen een tweede leven

  2 apr 2021 Beheerder
 • vv Rozenburg
  Als Sportplusvereniging werkt vv Rozenburg samen met de Sportspullenbank.
  Op Sportpark West staat een herkenbare blauwe kliko-container waarin sportspullen en -materialen die u niet meer nodig heeft gedeponeerd kunnen worden. De Sportspullenbank zorgt ervoor dat de container regelmatig wordt geleegd om de sportspullen weer opnieuw uit te geven aan sporters die het nodig hebben.

  DUS!
  Wanneer u of uw kind nieuwe sportspullen nodig heeft, gooi de oude dan niet weg. Breng ze naar Sportpark West en deponeer die in de speciale blauwe container.

  Waarom?
  De Sportspullenbank Nederland is een Rotterdams initiatief dat inmiddels ook de interesse van andere steden heeft gewekt, bijvoorbeeld Den Haag en Utrecht. Er zijn verschillende inzamelpunten in Rotterdam stad en nu dus ook in Rozenburg.
  De Sportspullenbank zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in en stelt deze beschikbaar aan mensen die om wat voor reden ook niet in staat zijn om zelf spullen aan te schaffen om te kunnen sporten. Door bestaande en beschikbare spullen op deze manier te hergebruiken dragen we ook bij aan duurzaamheid.

   Voor wie?
  Sporten maakt het mogelijk om maatschappelijk mee te kunnen doen. Iedereen moet daarom kunnen sporten, ook bij gebrek aan sportspullen. Om te sporten heb je in de meeste gevallen sportspullen nodig. Dat kan een trainingsbroek zijn, voetbalschoenen, een bal of tennisracket. Wie niet de mogelijkheid heeft om die spullen te kopen kan deze krijgen via de Sportspullenbank. Dat geldt voor jong en oud.

  Wat?
  De Sportspullenbank zamelt tweedehands sportkleding en -materialen in. Door deze sportspullen een tweede en soms zelfs een derde keer te hergebruiken, wordt ook bijgedragen aan een duurzame economie. Tegelijkertijd worden mensen in staat gesteld te sporten en maatschappelijk mee te doen. 

  Hoe?
  Via de Sportspullenbank wordt bereikt dat iedereen gelijke kansen heeft om op sportief gebied mee te kunnen doen. De Sportspullenbank is laagdrempelig, verbindend en lokaal. De sportspullen kunnen worden aangevraagd via sportverenigingen of maatschappelijke organisaties. De uitgifte wordt verzorgd door de Sportspullenbank die met een speciale, door de gemeente Rotterdam beschikbare gestelde “marktkraam” bestelbus, de sportspullen brengt.

  Plaatselijke dependance?
  Het initiatief van de Sportspullenbank Nederland is opgezet in en gericht op Rotterdam. Dat vergt een andere logistieke aanpak dan voor kleinere gemeenschappen zoals Rozenburg. Daarom onderzoeken we met de Sportspullenbank of met andere Rozenburgse verenigingen een plaatselijke of regionale dependance opgezet kan worden.

  Meer informatie: https://sportspullenbank.nl/