• Met ingang van dinsdag 11 januari 2022 kan de jeugd tot 18 jaar weer buiten sporten. Dat kan dan tot 20.00 uur. Voor de trainingsmogelijkheden op Sportpark West is onderstaand schema opgesteld. Dit schema is al gedeeld in de verschillende app-groepen.
    Wijzigingen -indien die zijn in te passen- kunnen alleen vandaag worden voorgelegd aan Jeroen.
    Terreinbeheer zorgt er voor dat de tijden van de lichtinstallaties worden aangepast.