• Lidmaatschap: Contributie, in- en uitschrijvingen

  Op deze pagina vindt u informatie over het lidmaatschap van voetbalvereniging Rozenburg, het privacybeleid, de contributiebedragen, het Jeugdfonds sport & cultuur en het lidmaatschapsreglement.

  Heeft U vragen over deze onderwerpen, raadpleeg dan de informatie onder de volgende buttons, de pagina 'contact' of klik hier.

 • Betalen van contributie bij de v.v. Rozenburg

  klik hier

  Contributiebedragen

  Contributiebedragen

  Betalen van contributie bij de v.v. Rozenburg

  klik hier

 • Informatie over het Jeugd Fonds Sport

  klik hier

  Jeugdfonds sport

  Jeugdfonds sport

  Informatie over het Jeugd Fonds Sport

  klik hier

 • Klik hier voor de regels en het beleid van v.v. Rozenburg

  klik hier

  Onze regels

  Onze regels

  Klik hier voor de regels en het beleid van v.v. Rozenburg

  klik hier

 • Aanmelden als lid of opzeggen als lid

  Aanmelden als lid
  Voor het aanmelden als lid van voetbalvereniging Rozenburg gebruikt U het digitale aanmeldformulier onder aan deze pagina. Ouders of verzorgers van minderjarige kinderen vullen het formulier vanzelfsprekend in voor hun zoon of dochter.

  Let U wel op!
  U meldt zich aan om lid te worden van de vereniging via SportLink, het officiƫle digitale portaal van de KNVB.
  U ontvangt na het invullen van het digitale formulier een e-mail van SportLink met de door U ingevulde informatie. Voor het afronden van uw aanmelding is het belangrijk dat u deze e-mail zo snel mogelijk doorstuurt aan ledenadministratie@vvrozenburg.nl.
  U bent pas lid nadat de KNVB een zogenaamd relatienummer heeft toegekend en u van de ledenadministratie bericht heeft ontvangen. E
  r wordt contact met u opgenomen.
  Met U wordt besproken of er plaats is in een team, in welk team U, uw zoon of dochter ingedeeld kan worden en indien bekend wanneer of U, uw zoon of dochter al kan meetrainen.
  Indien plaatsing van U, uw zoon of dochter in een team zeker is, dan stelt de vereniging voor het spelen van wedstrijden een tenue beschikbaar. Het tenue blijft altijd eigendom van de vereniging. In het gesprek hoort U ook wanneer het wedstrijdtenue aan u wordt uitgegeven.

  Automatische verlenging van het lidmaatschap
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  Voor vragen en informatie kunt U terecht bij de ledenadministratie, zie contactpagina of klik hier. 

  Sanctie ongewenst gedrag - Reglement voorwaarden lidmaatschap, contributie en kleding.

  Het lidmaatschap van voetbalvereniging Rozenburg betekent ook dat U zich zult houden aan gedrags- en spelregels met betrekking tot waarden, normen, sportiviteit, respect en van de KNVB. Nieuwe leden gaan akkoord met deze gedragsregels van de vereniging die verbonden zijn met een veilig voetbalklimaat. In het Reglement voorwaarden lidmaatschap, contributie en kleding Voetbalvereniging Rozenburg is dat vermeld in artikel 1 onder de punten 7, 8 en 9. In punt 9 is opgenomen dat wanneer een ouder/verzorger zich niet aan deze regels houdt er een sanctie kan volgen die is opgenomen in artikel 6 lid 4 van de statuten. Dat betekent dat de sanctie hiervoor is dat het lid per direct wordt uitgeschreven als lid van onze vereniging. Volgens de statuten is er dan nog bezwaar mogelijk bij het bestuur en daarna eventueel beroep bij de ALV.

  Deze regels staan overigens ook op onze website onder Onze regels en vervolgens onder Voorwaarden lidmaatschap. Deze regels kunt u inzien of zijn hier te vinden.

  Einde lidmaatschap (opzeggen) en inleveren wedstrijdtenue
  Het kan natuurlijk zijn dat U of uw zoon of dochter stopt met voetballen bij v.v. Rozenburg. U kunt zich dan uitschrijven door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie (zie contactpagina of klik hier.)

  Zegt U wel op voor 1 Mei. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats.

  Is het lidmaatschap niet tijdig opgezegd of het tenue is niet ingeleverd, dan eindigt het lidmaatschap niet en ontvangt U een contributienota.
  Indien er sprake is van een overschrijving naar een andere vereniging, dan wordt die overschrijving niet eerder geformaliseerd dan nadat de uitgegeven kleding of overige materialen zijn ingeleverd.  

  Wijzigingen van contactgegevens:
  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- en contactgegevens. Wijzigingen kunt U doorgegeven aan de ledenadministratie via e-mail, te vinden op de contactpagina of klik hier.

  Contributie inning
  De contributie inning vindt plaats vanaf 1 juli. Hierdoor wordt het mogelijk om in plaats van 4 termijnen nu in 6 termijnen te betalen.

  Sanctie storneren of terugboeken gedane contributie betaling en wanbetaling
  Wanneer u of een ouder-verzorger namens een kind, om wat voor reden dan ook, zelf de termijninning storneert of gewoon niet betaald, dan wordt u als lid per direct geschorst totdat de termijnbetaling is voldaan.

 • Inschrijven

  Klik op 'AANMELDEN' om naar het digitale inschrijfformulier te gaan