• Lidmaatschap: Contributie, in- en uitschrijvingen

  Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende het lidmaatschap op de v.v. Rozenburg. Van het inschrijven van een nieuwe speler tot het betalen van contributie. 

  Voor vragen betreffende dit onderwerp wordt verwezen naar de pagina 'contact', of klik hier.

 • Het privacybeleid (AVG) van de v.v. Rozenburg

  klik hier

  Privacybeleid

  Privacybeleid

  Het privacybeleid (AVG) van de v.v. Rozenburg

  klik hier

 • Betalen van contributie bij de v.v. Rozenburg

  klik hier

  Contributie en betalingen

  Contributie en betalingen

  Betalen van contributie bij de v.v. Rozenburg

  klik hier

 • Informatie over het Jeugd Sport Fonds

  klik hier

  Financiering contributie

  Financiering contributie

  Informatie over het Jeugd Sport Fonds

  klik hier

 • In- en uitschrijvingen

  Lid worden van de v.v. Rozenburg en opzegging van het lidmaatschap kan door het invullen van het in-/uitschrijfformulier. Het digitale inschrijfformulier is te vinden onderaan deze pagina. 

  Het kan natuurlijk zijn dat je v.v. Rozenburg wilt verlaten omdat je wil stoppen met voetballen.
  Je dient het opzeggen van je lidmaatschap schriftelijk te doen bij de ledenadministratie!

  Let opdat je alsnog je tenue in moet leveren dat je in bruikleen hebt ontvangen. Bij niet op tijd opzeggen of het niet inleveren van het tenue zal je in het nieuwe seizoen wederom een contributienota ontvangen en kan er geen overschrijving plaatsvinden naar een andere vereniging!

  Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur is er iemand van de ledenadministratie aanwezig in de kantine van de v.v. Rozenburg om u in- c/q uit te schrijven.

  Voor overige vragen en informatie kunt u terecht bij de ledenadministratie; zie contact of klik hier.

   

  Automatische verlenging van het lidmaatschap

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór het einde van het seizoen schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

  Verdere toelichting op betaling van de contributie zal bij het onderdeel dat gaat over betalen van contribtie, te vinden zijn.

  Adreswijzigingen

  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- telefoon- en/of  email gegevens. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministratie via e-mail, te vinden bij contact of klik hier.

 • Inschrijven

  Klik op 'AANMELDEN' om naar het digitale inschrijfformulier te gaan