• Lidmaatschap: Contributie, in- en uitschrijvingen

  Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende het lidmaatschap op de v.v. Rozenburg. Van het inschrijven van een nieuwe speler tot het betalen van contributie. 

  Voor vragen betreffende dit onderwerp wordt verwezen naar de pagina 'contact', of klik hier.

 • Het privacybeleid (AVG) van de v.v. Rozenburg

  klik hier

  Privacybeleid

  Privacybeleid

  Het privacybeleid (AVG) van de v.v. Rozenburg

  klik hier

 • Betalen van contributie bij de v.v. Rozenburg

  klik hier

  Contributie en betalingen

  Contributie en betalingen

  Betalen van contributie bij de v.v. Rozenburg

  klik hier

 • Informatie over het Jeugd Sport Fonds

  klik hier

  Financiering contributie

  Financiering contributie

  Informatie over het Jeugd Sport Fonds

  klik hier

 • In- en uitschrijvingen

   

  Inschrijven:
  Inschrijven kan met het digitale aanmeldformulier, het digitale aanmeldformulier is te vinden onderaan deze pagina.

  Als u bent aangemeld bent u nog geen lid.

  Er wordt contact met u opgenomen indien er ruimte is in het team waarin u ingedeeld wordt. U kunt dan een tenue komen ophalen bij de ledenadministratie op donderdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur.

  Het lidmaatschap start bij uit uitreiken van het tenue.

   

  Uitschrijven:
  Het kan natuurlijk zijn dat je stopt met voetballen bij v.v. Rozenburg, hierdoor zal je je moeten uitschrijven. 
  Je dient het opzeggen van je lidmaatschap schriftelijk te doen bij de ledenadministratie.

  Let op dat je alsnog je tenue in moet leveren dat je in bruikleen hebt ontvangen. Bij niet op tijd opzeggen van het lidmaatschap en/of het niet inleveren van het tenue zal je in het nieuwe verenigingsjaar wederom een contributienota ontvangen en kan er geen overschrijving plaatsvinden naar een andere vereniging.

   

  Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur is er iemand van de ledenadministratie aanwezig in de kantine van de v.v. Rozenburg om u in- c/q uit te schrijven.
  Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de ledenadministratie, zie contactpagina of klik hier.

   

  Automatische verlenging van het lidmaatschap:

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  Verdere toelichting van de contributie kunt u terugvinden op het tabblad lidmaatschap of klik hier.

  Wijzigingen van contactgegevens:

  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- telefoon- en / of  email gegevens. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministratie via e-mail, te vinden op de contactpagina of klik hier.

   

   

 • Inschrijven

  Klik op 'AANMELDEN' om naar het digitale inschrijfformulier te gaan