• Lidmaatschap

 • Inschrijving/OPZEGGEN

  Lid worden van de v.v. Rozenburg en opzegging van het lidmaatschap kan door het invullen van het in-/uitschrijfformulier. Dit formulier is op de vereniging te verkrijgen.

  Het kan natuurlijk zijn dat je v.v. Rozenburg wilt verlaten omdat je wil stoppen met voetballen.

  Je dient het opzeggen van je lidmaatschap schriftelijk te doen bij de ledenadministratie of via email: ledenadministratie@vvrozenburg.nl

  Let op ook bij opzegging via de mail dien je alsnog je tenue in te leveren dat je in bruikleen hebt ontvangen. Bij niet op tijd opzeggen of het niet inleveren van het tenue zal je in het nieuwe seizoen wederom een contributienota ontvangen en kan er geen overschrijving plaatsvinden naar een andere vereniging!

  Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur is er iemand van de ledenadministratie aanwezig in de kantine van de v.v. Rozenburg om u in- c/q uit te schrijven.

  De contributies voor het komende seizoen zijn:

   

  Categorie

    Contributie

  Senioren

   €          212,50

  A-junioren

   €          157,50

  B-junioren

   €          157,50

  C-junioren

   €          132,50

  D-pupillen

   €          132,50

  E-pupillen

   €          107,50

  F-pupillen

   €          107,50

  Vrouwen 7 tegen 7

   €            85,00

  De contributie is inclusief het kledingfonds

   
     

  Niet-spelend

   €            70,00

  Donateurs

   €            30,00

   

  Voor overige informatie kunt u terecht bij de ledenadministratie mevrouw M. de Borst

  email: mariskadeborst@gmail.com

   

  Automatische verlenging van het lidmaatschap

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór het einde van het seizoen schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

   

  Adreswijzigingen

  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- telefoon- en/of  email gegevens. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministratie via e-mail ledenadministratie@vvrozenburg.nl