• In- en uitschrijvingen

  Lid worden van de v.v. Rozenburg en opzegging van het lidmaatschap kan door het invullen van het in-/uitschrijfformulier. Het digitale inschrijfformulier is te vinden onderaan deze pagina. 

  Het kan natuurlijk zijn dat je v.v. Rozenburg wilt verlaten omdat je wil stoppen met voetballen.
  Je dient het opzeggen van je lidmaatschap schriftelijk te doen bij de ledenadministratie

  Let op ook bij opzegging via de mail dien je alsnog je tenue in te leveren dat je in bruikleen hebt ontvangen. Bij niet op tijd opzeggen of het niet inleveren van het tenue zal je in het nieuwe seizoen wederom een contributienota ontvangen en kan er geen overschrijving plaatsvinden naar een andere vereniging!

  Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur is er iemand van de ledenadministratie aanwezig in de kantine van de v.v. Rozenburg om u in- c/q uit te schrijven.

  De contributies voor het komende seizoen zijn:

   

  Categorie

    Contributie

  Senioren

   €          212,50

  A-junioren

   €          157,50

  B-junioren

   €          157,50

  C-junioren

   €          132,50

  D-pupillen

   €          132,50

  E-pupillen

   €          107,50

  F-pupillen

   €          107,50

  Vrouwen 7 tegen 7

   €            85,00

  De contributie is inclusief het kledingfonds

   
     

  Niet-spelend

   €            70,00

  Donateurs

   €            30,00

   

  Voor overige informatie kunt u terecht bij de ledenadministratie mevrouw M. de Borst

  email: mariskadeborst@gmail.com

   

  Automatische verlenging van het lidmaatschap

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór het einde van het seizoen schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

  Verdere toelichting op betaling van de contributie zal hieronder, bij het onderdeel dat gaat over betalen van contribtie, te vinden zijn.

  Adreswijzigingen

  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- telefoon- en/of  email gegevens. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministratie via e-mail ledenadministratie@vvrozenburg.nl

 • Inschrijven

  Klik op 'AANMELDEN' om naar het digitale inschrijfformulier te gaan

 • Klik op de knop hieronder voor de privacyverklaring van de vereniging

 • Betalen van contributie

  Hieronder is het contributieprotecol van v.v. Rozenburg te vinden.

  Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport
  Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden. Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

  Hoe werkt het:
  Aanvragen kan alleen via een intermediair.
  Stap 1: Vraag aan de juf of meester op school, de buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor je kan doen.
  Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
  Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of drie of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten.
  Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans – of muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

  Boven in het wedstrijdsecretariaat liggen Flyers van Jeugdfondssport met alle informatie.
  Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u ook kijken op:
  www.jeugdfondssport.nl/rotterdam