• Na een jaar zonder technische voetbalcommissie (TC) kunnen we meedelen dat er een nieuwe TC is geïnstalleerd, die bestaat uit Jeroen de Rijcke, Gerard Timmer en Dion Pol.
  Zowel op technisch gebied als de organisatorische invulling wordt uitgegaan van een zogenaamd groeimodel.
  Met de TC wil voetbalvereniging Rozenburg zorgen dat er voldoende toestroom van nieuwe jeugdleden is en dat we onze jeugd iets bieden waardoor het aantrekkelijk is om lid van Rozenburg te worden, te zijn en te blijven. Dit laatste betekent dat je bij vv Rozenburg ook een betere voetballer wordt en dat er voor elk talent een passend team is waarin dat talent tot uitdrukking kan komen.
  Om dit alles te realiseren is er technisch en maatschappelijk beleid nodig en hoe we dit constant van theorie tot praktijk brengen.

  De kerntaken van de technische commissie zijn het ontwikkelen en uitvoeren van en toezicht houden op het door de vereniging te voeren technische beleid dat is vastgelegd in het voetbaltechnisch beleidsplan “Roodgele strepen, 2013 – 2018”. Afgesproken is dat dit plan zal worden geëvalueerd en  geactualiseerd.

  De TC heeft daarom mandaat om zelfstandig te kunnen werken en zal ook aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. De TC zorgt bijvoorbeeld voor:
  -  een goede overgang van de pupillen naar de junioren en van junioren naar de senioren
  -  afstemming tussen 1e, 2e, 3e elftal en JO19 en O23 jaar
  -  samenstellen met de trainers van trainingsprogramma's per leeftijdscategorie
  -  maakt in overleg met de (leeftijd)coördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
  - en nog veel meer dat in een plan van aanpak wordt opgenomen.

   Het plan van aanpak zal eerst worden besproken met trainers (en leiders) voordat het wordt vastgesteld door het bestuur. We zetten alles op alles om voor het nieuwe seizoen klaar te zijn.