• Uit informatie die wij vanuit ClubCollect halen blijkt dat:
  15 leden nog nooit hebben ingelogd.
  20 leden wel hebben ingelogd maar geen betaalkeuze hebben gemaakt.
  17 incasso’s zijn mislukt omdat er niet genoeg geld op de rekening stond of omdat de incasso op verzoek van de klant is teruggedraaid.

  Mocht u moeite hebben met inloggen of betalen via ClubCollect  dan kunt u op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur  terecht in de kantine van de v.v. Rozenburg. Daar zit iemand van de ledenadministratie die u op weg kan helpen.

  LET OP!!!!!!
  Op 31 december moet ieder lid zijn contributie betaald hebben.

  Als per 1 januari 2019 niet is voldaan aan uw contributieverplichting dan zullen er sancties worden opgelegd in de vorm van een training-/en speelverbod.

  Laat het niet zo ver komen en zorg dat u op tijd aan uw verplichtingen hebt voldaan. Het op tijd betalen van de contributie blijft altijd uw eigen verantwoording.

  Wilt u toch liever het geld overmaken naar de vereniging en niet via ClubCollect dan kan dat alleen op de volgende rekening:
  NL20 INGB 0000 6083 35 ten name van voetbalvereniging Rozenburg.
  Onder vermelding van uw naam of lidnummer, betaald u voor uw kind dan ook de naam van het kind vermelden.

  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar de ledenadministratie (mariskadeborst@gmail.com of boekhoudingvvr@gmail.com

  Met vriendelijke groet
  De ledenadministratie
  Mariska de Borst
  Krijnie van der Sluis