• Op 27 oktober 2023 vond onze jaarlijkse sponsoravond plaats. Dit jaar was onze gastheer en sponsor La Caleta aan de beurt die flink heeft uitgepakt en een smakelijk diner serveerde.
  Het goede doel op deze avond was Stichting Hartekind.

  Stichting Hartekind wil met het financieren van onderzoek, de overlevingskansen en kwaliteit van leven van hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto:
  "Kind zijn, HART nodig!"

  We mogen U melden, dat met een opbrengst van € 1.300 wij met onze sponsoren een steentje hebben kunnen bijdragen aan de doelstellingen van deze stichting.
  Wij danken een ieder voor zijn aanwezigheid.

  Meer informatie: Onderzoek HART nodig | Steun kinderen met een hartafwijking - Hartekind