• Er is vandaag meerdere keren via Whatsapp gecommuniceerd dat leerlingen in het basisonderwijs niet konden trainen omdat aan een aantal klassen door corona geen lessen meer worden gegeven. De Regenboog is uit voorzorg helemaal gesloten.

  Het bestuur van vv Rozenburg heeft daarom besloten dat alle kinderen die niet naar school kunnen of mogen in verband met de quarantaine regels, helaas ook niet mogen trainen.

  Hierover kwamen in de loop van de ochtend veel vragen en verontwaardigde reacties:

  • waarom wel zwemmen en niet trainen,
  • mijn zoon is thuis en zijn broer gaat wel naar school, maar kan niet trainen
  • ik ben negatief getest, mijn kind is thuis en nu?

   

  De informatie op Rijksoverheid.nl is op zich duidelijk, maar kan ook aanleiding geven tot twijfel. Excuus hiervoor.
  Daarom is er voor de zekerheid contact geweest met het RIVM. Het advies dat op basis van de maatregelen is gegeven luidt als volgt.

  1. Een groep of klas kan door school naar huis worden gestuurd bij corona gerelateerde klachten of de vaststelling van corona bij een leerling. De overige klassen kunnen onderwijs blijven volgen.
  2. Een school kan volgens eigen aanvullende regels uit voorzorg of op advies van de GGD geheel worden gesloten. Uit voorzorg heeft de Regenboog alle klassen naar huis gestuurd omdat in de groepen 3 en 5 corona is vastgesteld.

   

  Concreet betekent dit volgens het RIVM dat de kinderen uit de klassen die wegens corona thuis moeten blijven ook niet kunnen trainen.
  Kinderen die nog gewoon onderwijs volgen en dus niet tot de groepen behoren die gedwongen thuis zijn, mogen sporten (trainen). Hoewel de school in zijn geheel is gesloten, mogen ook de kinderen uit de andere groepen van de Regenboog sporten (trainen).
  Wel wordt dringend aangeraden alert te zijn op klachten.

  Corona informatie kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
  Kinderen die naar de basisschool gaan moeten thuisblijven en zich laten testen bij klachten. Zowel met milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als met zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid).
  Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te worden als ze geen andere klachten hebben. Huisgenoten blijven ook thuis als het kind naast milde klachten last heeft van koorts of benauwdheid. 

  Laat u uw kind niet testen? Dan mag het pas weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen dan ook uit quarantaine. Blijven de milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school of opvang.
  Kinderen vanaf 4 jaar moeten ook thuisblijven en getest worden als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.

  Coronatest afspraak maken
  U maakt als ouder of verzorger een afspraak via het landelijke nummer 0800 – 1202, of u belt met de GGD testafspraken- en informatielijn 010 - 44 380 31.
  Heeft uw kind contact gehad met iemand met corona? Dan hoort u van de GGD hoe u de afspraak maakt.
  Online een afspraak maken kan ook op https://coronatest.nl/