• HOOFD- SPONSOR ALGEMEEN.

  Kosten nader overeen te komen in overleg Sponsor en Bestuur.

  Contractduur 3 jaar (opzegtermijn 3 maanden). 
  Tegenprestatie v.v. ROZENBURG.

   

  • Reclamebord langs het veld (5,20m x 0,75m)

  (excl. aanmaak reclamebord).

  • Reclamebord bij de poort (0,80m x0,30m)

  (excl. aanmaak reclamebord).

  • Advertentie op de website
  • Logo en naamsvermelding in de PowerPointpresentatie op de tv in onze kantine.
  • Vermelding in het programmaboekje bij thuiswedstrijden.
  • Geluidsreclame voor de wedstrijd van het eerste elftal.
  • Vermelding in de presentatiegids. (geen advertentie).
  • Toegang tot bestuurskamer en sponsorhome.
  • Toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal
  • Vlag langs het hoofdveld. (Zelf de vlag aanleveren)

   

  1. SUB- SPONSOR ALGEMEEN.

  Kosten vanaf € 1.500,00 per jaar exclusief BTW

  Contractduur 3 jaar (opzegtermijn 3 maanden). 
  Tegenprestatie v.v. ROZENBURG.

   

  • Reclamebord langs het veld (5,20m x 0,75m)

  (excl. aanmaak reclamebord).

  • Reclamebord bij de poort (0,80m x 0,30m)

  (excl. aanmaak reclamebord).

  • Advertentie op de website.
  • Logo en naamsvermelding in de PowerPointpresentatie op de tv in onze kantine.
  • Vermelding in het programmaboekje bij thuiswedstrijden.
  • Geluidsreclame voor de wedstrijd van het eerste elftal.
  • Naamsvermelding in de presentatiegids. (geen advertentie).
  • Toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal
  • Toegang tot bestuurskamer en sponsorhome.

   

  1. ELFTALSPONSOR, 2de, 3de ELFTAL, enz.

  Kosten € 300,00 per jaar exclusief BTW

  Contractduur 3 jaar (opzegtermijn 3 maanden).

  Tegenprestatie v.v. ROZENBURG.

   

  • Naamsvermelding in de presentatiegids onder het hoofdstuk senioren.
  • Logo en naamsvermelding in de PowerPointpresentatie op de tv in onze kantine.
  • Het geld zal besteed worden aan het betreffende elftal

   

  1. JEUGDSPONSOR ALGEMEEN.

  Kosten € 350,00 per jaar

  Contractduur 3 jaar (opzegtermijn 3 maanden).

  Tegenprestatie  v.v.ROZENBURG.

   

  • Reclamebord bij de poort (0,80m x 0,30m)

   (excl. aanmaak reclamebord).

  • Vermelding op de website v.v. Rozenburg
  • Naamsvermelding in de presentatiegids onder het hoofdstuk jeugd.

    

  1. BORDSPONSOR

  Contractduur 3 jaar (opzegtermijn 3 maanden).

  (excl. aanmaak reclamebord +/ - € 295,00 exclusief BTW)

  Afhankelijk van uw wensen

   

  Langs het veld afhankelijk van de plaats op het veld

   

  •  5,20 x 0,75 meter tussen de    € 295,-- en de € 350,--  per jaar

   

  Op de tribune

  • 6,00 x 0,60 meter                                           650,-- per jaar

   

  1. Vlaggen

   

  Kosten € 175,-- per stuk per jaar exclusief BTW

  Contractduur 3 jaar (opzegtermijn 3 maanden).

  (excl. aanmaak vlag).

  Tegenprestatie v. v. ROZENBURG.

  Het plaatsen van vlaggen rond om ons hoofdveld bij thuiswedstrijden van het eerste elftal.

   

  1.  SHIRTRECLAME Senioren- of Jeugdelftal.

  Shirtjes, broekjes en kousen worden door de vereniging aan de sponsor geleverd via de materiaalman van de vereniging.

  Kleding blijft eigendom van de vereniging .

  Sponsor betaald de kleding en de opdruk aan de vereniging.   

  Contractduur is 3 jaar daarna vind overleg plaats tussen het bestuur en de sponsor over verlenging van het contract.

  Overige uitingen van reclame b.v. op tassen, trainingspakken, inloopshirts etc. moeten via de vereniging, bij Beltona, besteld worden.

  De factuur van Beltona wordt in zijn geheel doorbelast aan de sponsor. Bovenop de factuur van Beltona komt 21% provisie voor afdracht aan de belastingdienst.

      

  8.      SPONSORING TOERNOOIEN.

  : Kerstballen toernooi in onderling overleg

           : Veldtoernooi A-B-C selectie    € 500,00 per/jaar exclusief BTW

           : Veldtoernooi D-E-F selectie    € 500,00 per/jaar exclusief BTW

           : Veldtoernooi Dames, Meisjes € 500,00 per/jaar exclusief BTW

   

  Tegenprestatie v. v . ROZENBURG.

   

  • Het toernooi draagt de naam van de sponsor en wordt overal zo aangekondigd.
  • Aandacht op de website van de v.v. Rozenburg
   • Vermelding in de PowerPoint presentatie op de TV in de kantine. Tijdens het toernooi mag reclame worden gemaakt met aangeleverde materialen, indien geaccepteerd door de accommodatie beheerder.

  (borden, vlaggen, spandoeken enz.)

   

   9.     WEDSTRIJDBALLEN.

  Kosten € 95,00 exclusief BTW, per/bal per jaar

  Het aanbieden van de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden van ons 1e elftal.

  Tegenprestatie v. v. ROZENBURG.

   

  • Vermelding op de website van de v.v. Rozenburg
  • Vermelding in het programma boekje bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal
  • Naamsvermelding op het publicatiebord in de kantine.
  • Het hele jaar door naamsvermelding in de PowerPoint presentatie op de TV in de kantine
  • Geluidsreclame voor de wedstrijd.

   

  10.     EVENEMENTEN ALGEMEEN

  Kosten nader te bepalen.

  • Alle jeugd evenementen, sinterklaasfeest, jeugdbingo, satéavond.
  • Wedstrijd-bezoeken, F' reis, jeugdkamp, avondvierdaagse.
  • Sport en spelmiddagen, woensdagmiddag trainingen kabouters,
  • Kampioenschappen, pupil van de week.
  • Het bijhouden van onze nieuwe computerinstallatie, de intranet verbinding.
  • Het promoten van scheidsrechters en EHBO begeleiding.

  Hier kunt u zelf een keuze uit maken waar uw voorkeur naar uitgaat.

     

  11.    BUSINESSCLUB

   

  Het donateurschap kost € 250,00 per jaar en wordt als aanvulling voor de volgende doelen gebruikt.

  • Het uitnodigen van de Business leden bij een thuis wedstrijd.
  • Het organiseren van de clubavond van de lagere elftallen.
  • Het verbeteren van al onze training methodes en opleidingen hiervoor.
  • Het promoten van scheidsrechters en EHBO begeleiding.
  • Activiteiten voor de selectie-elftallen.
  • Alle jeugd evenementen, sinterklaasfeest, jeugdbingo, saté avond, wedstrijdbezoek, F' reis, jeugdkamp, avondvierdaagse, sport en spel middagen, woensdagmiddag trainingen nieuwkomers, kampioenschappen, kersttoernooi, algemene toernooi, pupil van week.
  • Het bij houden van onze computerinstallatie, de intranet verbinding.

   

  Te veel dingen om op te noemen waar uw bijdragen voor gebruikt wordt.

  Meldt U aan als lid van de "Business club van v.v.Rozenburg".

   

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  Voor algemene informatie

  K. van der Sluis 06-57313202

   

  E-mail kan ook naar : e.sluis52@upcmail.nl

   

                              of

   

  Een van de bestuursleden voor e-mail adressen en/of telefoonnummers