• Onze vereniging en perspectief
  Voetbalvereniging Rozenburg (VVR) heeft als doel “een verbeterd sociaal functioneren van de vereniging, verbeterde condities om te presteren, te ontspannen, plezier te hebben en vrijwillig te werken”.
  Kortom een vereniging waar de (in)actieve leden prettig met elkaar omgaan, spel- en leefregels nakomen. Een vereniging waar men graag komt.

  Dit betekent dat het statutaire doel waarin voetbal, sportiviteit en plezier de hoofdkenmerken zijn, de vereniging ook maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen oppakt. Niet voor niets is aan VVR het predicaat ‘Sportvereniging Plus’ toegekend en zijn we een erkende en gecertificeerde leerorganisatie.
  VVR is meer dan een standaard voetbalvereniging, zo is met Careyn een samenwerking tot stand gekomen om het vereenzamen van ouderen te tegen te gaan. Ook zijn we in gesprek om jongeren die vanwege lichamelijke kenmerken niet kunnen sporten toch voldoende beweging te faciliteren. Daarnaast kijken we naar gezonde voeding en leefstijlen en we moeten oog hebben en bijzondere maatregelen treffen voor jeugd die van het goede pad dreigt te raken. Samenwerking en contacten met scholen en maatschappelijke organisaties zijn dan belangrijk.

  Als erkend leerbedrijf biedt VVR je de mogelijkheid op een goede en veilige stageplaats. Je oefent de werkzaamheden die horen bij je opleiding of interesse. We werken samen met je school en SBB (zie later). In overleg met de stagebegeleider of eisen van school wordt gekeken wat voor jou de beste stagemogelijkheid is om je opleiding met succes af te ronden.

  Een erkende stage bij vv Rozenburg
  De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf, bekend als beroepspraktijkvorming (bpv). VVR biedt jou hiertoe de mogelijkheid.
  VVR, het beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om studenten de beste praktijkopleiding en ervaring te geven met uitzicht op een baan. We maken afspraken over wat jij moet weten, en kunnen, om een diploma te behalen. Dat doen we volgens de richtlijnen van het BPV Protocol waardoor je een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming krijgt. Je gaat aan de slag in de sector waar je later graag wilt werken, ervaring opdoet en uiteindelijk je diploma haalt.

 • Opleidingen en niveaus

  Niveau

  Opleiding

  Toelichting

  Niveau 1

  Entreeopleiding

  Je kunt onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten.

  Niveau 2

  Basisberoepsopleiding

  Je wordt opgeleid voor beroepen die vooral bestaan uit uitvoerende taken. Je werkt vaak samen met een leidinggevende of meer ervaren collega’s.

  Niveau 3

  vakopleiding

  Je bent in staat om volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

  Niveau 4

  middenkader- of specialistenopleiding

  De student kan zelfstandig specialistische uitvoerende taken verrichten. Je bent breed inzetbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

  Gediplomeerden op niveau 4 kunnen doorstromen naar het hbo.

  Meer informatie vind je op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Voetbalvereniging Rozenburg leerbedrijf ID: 100027704

   

 • Zorg, welzijn en sport
  Voor de opleiding zorg, welzijn en sport gelden eisen voor kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Zorg, welzijn en sport bestaat uit de onderdelen:

  • Zorg en welzijn,
  • Sport en bewegen,
  • Uiterlijke verzorging
  • Assisterende gezondheidszorg.

  Stagemogelijkheden bij vv Rozenburg
  Het is vanzelfsprekend dat VVR als buitensportvereniging een leerbedrijf is dat valt onder de afdeling sport en bewegen. Door samen te werken op maatschappelijke thema’s zijn er ook mogelijkheden voor zorg en welzijn. In het onderstaande overzicht vindt u de verschillende stage mogelijkheden voor verschillende doelgroepen binnen de VVR. Deze doelgroepen zijn de Beroeps opleidende leerweg (bol), Maatschappelijke stage voor middelbare scholieren.

  a. Stage (bol)
  Een student die dagonderwijs volgt in de beroeps opleidende leerweg (bol), volgt bij VVR een stage. Doel is om studenten het geleerde in de praktijk te laten ervaren. Een stageperiode duurt enkele weken tot enkele maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd.

  Contactpersoon is Kitty van Luijk (adviseur praktijkleren).

 • Opleidingen

  Leerweg

  Crebonummer

  Niveau

  Beschikbaar

  Omschrijving

  Coördinator buurt, onderwijs en sport

  BOL

  25411

  4

  Stageplaatsen

  Begeleiding en coaching van spelers in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar

  Medewerker sport en recreatie

  BOL

  25500

  2

  Stageplaatsen

  Organiseren en geven van voetballes aan spelers in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar

  Sport- en bewegingsleider

  BOL

  25415

  3

 • b. Maatschappelijke stage 
  Een maatschappelijke stage wordt over het algemeen uitgevoerd door middelbare scholieren uit het 3e leerjaar. Ook is er de mogelijkheid voor 4de jaar BSM leerlingen om een sport gerelateerde stage te volgen. Doel is om de student/middelbare scholier kennis te laten maken met verschillende facetten van de arbeidsmarkt.

  c. Trainer gerelateerde stage
  Een stage volgen voor trainer gerelateerde opleidingen kent veel mogelijkheden, zolang de stage maar voetbal gerelateerd is.

  d. Leerbaan (bbl)
  Als je een BBL-opleiding volgt dan werk je meestal vier dagen per week en ga je één dag naar school. Een student die de opleiding volgt in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl zoekt een leerbaan voor minimaal 610 uren per leerjaar. Die mogelijkheid kan VVR (nog) niet aanbieden.
  Het sportpark is niet dagelijks geopend om de verplichte uren te kunnen invullen. In het algemeen wordt arbeidsovereenkomst met de student gesloten, waar een salaris tegenover staat. De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers zonder vergoeding.

  e. Vmbo
  Als leerbedrijf kunnen wij ook een rol spelen bij het opleiden van vmbo-leerlingen. Wij kunnen bijvoorbeeld stages of ‘snuffelstages’ aanbieden of door een gastles te verzorgen op de school of bij ons op de vereniging. Vraag je decaan naar de mogelijkheden.

  Wie zijn jouw stagebegeleiders bij vv Rozenburg
  VVR heeft momenteel twee stagebegeleiders.

  Jeanette Schipper
  Zij is het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkste gang van zaken omtrent je stage bij de vereniging.

  Frank Tampung
  Hij is je praktijkbegeleider. Frank is het tweede aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de voorgang van de stage.

   Interesse, neem contact op en meld je aan!!!

  Je kunt een stageplaats bij VVR zoeken via Stagemarkt.nl en “solliciteren”.
  Eenvoudiger is het om rechtstreeks met Jeanette of Frank contact op te nemen door een mail te sturen naar stageplek@vvRozenburg.nl.

 • De rol van sport in de samenleving

  De rol van de sport in de samenleving verandert nog steeds. Met jouw opleiding kun je daarin een belangrijke rol gaan vervullen. Hierna hebben wij in het kort die veranderingen toegelicht.

  1. Groeiende maatschappelijke rol van sport
  De alledaagse ervaringen van mensen in de sport, een toenemend maatschappelijk geloof in de ‘kracht van sport’ én de toenemende urgentie rondom maatschappelijke problemen zoals overgewicht, ‘leefstijlziekten’ (o.a. diabetes) en de (re)socialisatie en maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen hebben het beleid rondom sport behoorlijk veranderd. Er is meer aandacht gekomen voor de maatschappelijke, participatieve, pedagogische en gezondheidswaarde van sport en bewegen voor jeugd en ouderen.

  2. Meer diversiteit in sport
  Het sportlandschap verandert. Een verschuiving vindt plaats naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten binnen en buiten. Activiteiten die niet aanvoelen als een training, maar als iets leuks. Zoals een voetbalwedstrijd.

  3. De veranderende sporter
  Het ‘ongeorganiseerd’ sporten neemt toe. De keuze gaat uit naar activiteiten die men zelf gemakkelijk en alleen kan ondernemen en ook belangrijk, op het moment dat het hen uitkomt. Door de individualisering, maar ook de welvaartstoename worden steeds meer en andere eisen gesteld aan het sportaanbod. Meer en meer mensen zullen de sport als klant en consument benaderen. Het bewustzijn dat je voor sportbeoefening niet per se een sportvereniging nodig hebt, wint meer en meer aan terrein. Het individueel beleven komt centraal te staan en zodanig individualiseren ook de eisen.
  VVR probeert op deze trends in te spelen. We denken dan ook al enige tijd na of het voetbal geschikt is om in gevarieerde vormen aan te bieden.

  4. Zorg en sport
  Sport en gezondheidszorg groeien steeds dichter naar elkaar toe. VVR gebruikt het voetbal preventief om vereenzaming van ouderen tegen te gaan, symptomen van ziektes te onderkennen en verminderen. Doordat de zorgvraag verder stijgt is er ook steeds meer behoefte aan sporten op basis  van wetenschappelijk onderzoek naar welke bewegingen of behandelplannen het beste aanslaan bij bepaalde diagnoses (‘knowledge- based’ sporten).