• Na verschillende keren via het beeldscherm met elkaar te hebben gesproken is het bestuur op gepaste afstand weer eens bij elkaar geweest.

  De belangrijkste besluiten voor jullie op een rij;

   1.      Trainingen

  Tot wanneer kan er getraind worden?
  Er kan getraind worden op veld 3 tot 1 juni (Pinksterweekeinde). Op dinsdag 2 mei start de gemeente met het onderhoud van veld 3 en kijkt meteen naar het onderhoud wat al is uitgevoerd aan de overige grasmatten.

  Op veld 4 kan er getraind worden tot en met zaterdag 13 juni. Dan zijn er nog een paar weken om de materialen te controleren, de ballenhokken leeg te halen en opnieuw in te ruimen en om de nodige spullen in te leveren.

  Wanneer kunnen we weer beginnen?
  Voor het nieuwe seizoen kan er weer getraind worden vanaf maandag 3 augustus. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe veld- en kleedkamerindeling. Daarbij moeten we op dit moment nog rekening houden met een zogenaamde corona-indeling en een niet-corona-indeling. Dat is dus even puzzelen en afhankelijk van een versoepeling van de overheidsmaatregelen voor buitensportaccommodaties tot en-of na 1 september.

  2.      Inleveren materialen en sleutels

  Door leden die zijn gestopt
  Op 6 en 13 juni kunnen degenen die gestopt zijn of naar een andere vereniging vertrekken hun spullen inleveren. Zij ontvangen of hebben inmiddels een brief ontvangen met de dag en de tijd waarop zij op het sportpark aan de Vinkseweg terecht kunnen.
  Let U wel op. De uitschrijving of overschrijving naar een andere vereniging is pas rond als de spullen hebt ingeleverd en er geen openstaande bedragen zijn.

  Door leden die blijven
  Wisselingen in de samenstelling van teams betekent ook dat de materiaalhokken daarop opnieuw worden bevoorraad en ingedeeld.
  De teams die niet (meer) trainen, kunnen dus nu al de sleutels en materialen inleveren.
  Aan de teams die nog wel blijven trainen wordt gevraagd om sleutels in te leveren tussen zaterdag 13 juni en zaterdag 20 juni.

  Het inleveren van de sleutels kan in de brievenbus bij:

  Arie Doornhein                               of                     Paul de Heer

  Mvr. J. Aschoff-Stiermanlaan 85                            Botterhof 19

  3181 PN Rozenburg                                               3181 NV Rozenburg

  M: 06-11 86 59 22                                                  M: 06 – 14 60 22 62

  Zorg er a.u.b. wel voor dat hesjes gewassen zijn en met de materialen in het ballen-materiaalhok worden gelegd.

  3. Scheidsrechters

  Ieder seizoen is het lastig om voor ieder team een scheidsrechter aan te stellen om wedstrijden in goede banen te leiden. Het lukt vaak wel, maar het kost soms moeite. Vooral de oudere jeugd fluit veel de lagere teams. Scheidsrechters die wij als vereniging hebben opgeleid, zijn door de KNVB in enkele gevallen al tijdens de cursus weggeplukt.

  Er is achter de schermen druk overleg geweest met senioren en junioren. Dit heeft ertoe geleid dat in samenspraak wordt gewerkt aan een (punten)systeem waarbij senioren en junioren beurtelings fluiten om zo het tekort aan scheidsrechters op te heffen. Verschillende varianten zullen daarbij worden besproken om uiteindelijk tot een definitief systeem te komen waar iedereen zich in kan vinden.