• Hoe staat het met de feestavond?
  Als gevolg van de corona uitbraak was in maart van dit jaar een van de gevolgen de sluiting van de kantine en het sportpark. Op 10 april is de oproep gedaan de vereniging te steunen door de aankoop van een consumptie tegoedkaart. Deze kaart zou dienen als betaalmiddel op een nog te organiseren feestavond.

  In april was er het nodige optimisme dat de feestavond nog dit jaar gehouden zou kunnen worden. Echter wordt het doorgaan van de feestavond dit jaar meer en meer somber ingezien. In de kantine en op het terras moeten  de protocollen voor de horeca, het RIVM en de KNVB worden toegepast.

  De belangrijkste regels op een rij:
  - vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine en op het terras.
  - Bezoekers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden komen of jonger dan 18 jaar zijn.
  - Komen er meer dan 100 bezoekers binnen in de kantine of meer dan 250 gasten buiten op het terras? Dan is van tevoren reserveren verplicht en moet een gezondheidscheck door het stellen van vragen worden afgenomen.
  -Op het terras mag de afstand tussen de tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een kuchscherm is geplaatst.

  Het toepassen van deze verplichte regels betekent voor de kantine in verhouding tot het vloeroppervlak dat er slechts 22 zitplaatsen zijn en op het terras 20 stoelen met tafels.

  Bovendien mag er geen overmatig lawaai worden gemaakt door stemgebruik of muziek.

  U begrijpt dat deze condities niet uitnodigen om een leuk feest te organiseren.

  Het feest kan niet doorgaan, wat dan…
  Als de feestavond niet kan of mag doorgaan of U bent verhinderd bent op de dag dat het feest wel kan woerden gehouden, geen nood, uw tegoed blijft geldig, in ieder geval tot 1 juni 2021.
  U kunt dan natuurlijk ook vragen om uw tegoed weer terug te ontvangen. Geen probleem.

  Experiment zo min mogelijk contant geld
  Er zijn per seizoen veel betaaltransacties in de kantine. Pinnen of contactloos betalen is al heel normaal. Toch proberen we zo min mogelijk contant geld in de kantinekassa te houden.

  De periode tot 1 juni 2021 wordt ook gebruikt om te peilen of de consumptiekaart meerwaarde heeft en blijvend kan worden geïntroduceerd of dat alleen pinnen met uw bankpas volstaat.

  We verwachten de consumptie tegoedkaart in september uit te kunnen geven.

  De volgende persconferentie van de overheid omstreeks 1 september wordt nog afgewacht.

  Daarna zal duidelijk worden wat er kan en mag.

 • Corona update Sportpark
  Voor de kantine en het terras is de vereniging gehouden aan de regels die voor de horeca gelden. Anders dan voor café’s of restaurants hoeft in de kantine niet vooraf de naam en contactgegevens te worden genoteerd. Wel is het van belang dat bij een besmetting personen snel opgespoord kunnen worden als dat nodig voor het bron-en contactonderzoek.

  Er wordt dan ook een beroep op uw gezonde verstand gedaan bij de minst of geringe klachten thuis te blijven.
  Als besmetting of ziekteverschijnselen worden vastgesteld dan wordt Sportpark West direct gesloten voor maximaal 14 dagen.

  Bezoekers zijn op Sportpark West weer welkom. De locatie is de laatste dagen aangepast aan de corona eisen.
  Op het sportpark vindt u aanwijzingen wat er wordt verwacht, van looplijnen, toiletgebruik en desinfecteren.
  Gezondheid, veiligheid en hygiëne van iedereen zijn onze prioriteit.

  Basisregels voor iedereen

  • U houdt altijd 1,5 meter afstand.
  • U houdt zich aan de basisregels.
  • U mag niet staan, alleen zitten.
  • Toegestaan aantal personen is niet meer dan het aantalbeschikbare stoelen.
  • 1 persoon geeft de bestelling op aan de bar
  • Volg de aangegeven route.

  Langs de velden
  Het wordt nog spannend of toeschouwers met ingang van 1 september wedstrijden kunnen bezoeken. Nu is dat nog wel het geval, maar dat kan zomaar wijzigen.

  • U mag langs het veld staan en u houdt altijd 1,5 meter afstand.
  • U kunt NIET op de tribune plaats nemen.
  • U houdt zich aan de basisregels.
  • Spreekkoren, zingen en schreeuwen bij wedstrijdenen trainingen is niet toegestaan.

  'Sorry dat heb ik niet gezien', is echt ondenkbaar.

  OOK GOED OM TE ONTHOUDEN !
  Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels en/of de regels van de overheid dan kan aan u de toegang tot het sportpark worden ontzegd. Schade die voetbalvereniging Rozenburg lijdt door uw handelen in strijd met die regels kan op u worden verhaald.