• Zoals het er nu voor staat is de verwachting dat er in het nieuwe seizoen 2022 - 2023 geen voetjesbal georganiseerd kan worden. Initiatiefnemer en coordinator Dion en trainer Mees zijn werkzaam bij Feyenoord. Vrij laat werd duidelijk dat zij dit niet langer met het Voetjesbal konden combineren. De zoektocht naar vervangers heeft nog geen succes opgeleverd. Hoewel het zonde is dat het voetjesbal voorlopig niet kan doorgaan zijn wij wel optimistisch over het volgende jaar. Indien een vakleerkracht en ouder(s) toch het voetjesbal willen oppakken hoort u dat uiteraard meteen.

    Het is spijtig dat het zo is gelopen.

    Het bestuur